O firmie

W roku 2008 Strateg Capital sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kopalni kruszyw.
W latach 2009-2010 w oparciu o własne dwa złoża melafiru, powszechnie znane z wysokich parametrów kruszywa Strateg Capital sp. z o.o. uruchomił przedsięwzięcie Kopalnia Melafiru Tłumaczów. Docelowa produkcja zakładu przeróbczego wynosi 1,5 mln ton rocznie. Doświadczenie i najnowocześniejsze technologie zapewniają najwyższą jakość produktów i usług.