O firmie

W roku 2008 Strateg Capital sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kopalni kruszyw.
W latach 2009-2010 w oparciu o własne dwa złoża melafiru, powszechnie znane z wysokich parametrów kruszywa Strateg Capital sp. z o.o. uruchomił przedsięwzięcie Kopalnie Melafiru Tłumaczów. Docelowa produkcja budowanego aktualnie stacjonarnego zakładu przeróbczego wynosić będzie 2,4 mln ton rocznie. Wykorzstanie międzynarodowych  doświadczeń i najnowocześniejsza technologia zapewni klientom oczekiwaną wysoką jakość produktów.